Αρχική  

 

Η ComPro AE είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών με εξειδίκευση
στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Σε συνεργασία με κορυφαίους αναλυτές και στηριζόμενη στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
της,υλοποιεί πρωτοποριακές λύσεις κορυφαίας απόδοσης και αξιοποιεί εργαλεία τελευταίας
γενιάς καθώς και μεθολογίες ανάπτυξης, δοκιμής και πιστοποίησης λογισμικού.

Οι εφαρμογές της υποστηρίζουν τη λειτουργία πλήθους χρηματιστηριακών εταιρειών,
τραπεζών και εισηγμένων εταιρειών.

Τα νέα μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ EKTAKT - Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ EKTAK - Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση - Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση - Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. - Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Διαβάστε περισσότερα ...
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ - Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα ...
Πρακτικό συνεδριάσεως διοικητικού συμβουλίου - Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Πρακτικό συνεδριάσεως διοικητικού συμβουλίου 12/06/2017 Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση Άσκησης Δικαιώματος ΑΜΚ - Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016 Πρόσκληση Άσκησης Δικαιώματος ΑΜΚ Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2016 - Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

 

Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2016 - Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2016 Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2016 - Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από 17ης Μαρτίου 2016 απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα  γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας ...

Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2015 - Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από 26/05/2015 απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 25 η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως... Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση - Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από 20/05/2014 απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.30 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως..

Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση - Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από 30/05/2013 απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 το πρωί , προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως...

Διαβάστε περισσότερα ...
Διπλή Παραγωγική εγκατάσταση και έναρξη υποστήριξης Xnet - Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Η εταιρίας μας, ανταποκρινόμενη με ταχύτητα και υπευθυνότητα στις νέες εξελίξεις, ανακοινώνει την πλήρη υποστήριξη συναλλαγών στο Xnet με ταυτόχρονη παραγωγική εγκατάσταση των κατάλληλων υποδομών σε 2 Χρηματιστηριακές εταιρείες.

Η νέα λειτουργικότητα ενσωματώνεται πλήρως σε όλα το φάσμα προϊόντων της εταιρίας (back-office, front-office) και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες της εταιρίας μας μπορούν μέσω της αναβάθμισης των εφαρμογών τους και χρησιμοποιώντας το ίδιο ενιαίο περιβάλλον εργασίας, να πραγματοποιήσουν και να εκκαθαρίσουν συναλλαγές στα προϊόντα που ενσωματώνει η πλατφόρμα του Xnet σε πολλαπλά νομίσματα, με απλό και εύχρηστο τρόπο.

ΑΞΙΑ SMS - Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Υλοποιήθηκε η λειτουργία παρακολούθησης των συνδρομών ΑΞΙΑ SMS. Συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία αρχείων μαζικής καταχώρησης νέων συνδρομών και τροποποίησης των υφιστάμενων καθώς και τη συλλογή και αποστολή επιβεβαιωμένων συναλλαγών (πινακιδίων).

Διαβάστε περισσότερα ...
Money Laundring - Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Αναβάθμιση του module Money Laundering με προσθήκη νέων λειτουργιών και βελτιστοποίηση των παραμετροποιήσιμων διαδικασιών.

ODL - Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη των υποδομών για την υποστήριξη των νέων εκδόσεων των συστημάτων OASIS ORAMA και  ODL.

  
Copyright 2014 by ComPro, All rights reserved