Αρχική  

 

Η ComPro AE είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών με εξειδίκευση
στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Σε συνεργασία με κορυφαίους αναλυτές και στηριζόμενη στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
της,υλοποιεί πρωτοποριακές λύσεις κορυφαίας απόδοσης και αξιοποιεί εργαλεία τελευταίας
γενιάς καθώς και μεθολογίες ανάπτυξης, δοκιμής και πιστοποίησης λογισμικού.

Οι εφαρμογές της υποστηρίζουν τη λειτουργία πλήθους χρηματιστηριακών εταιρειών,
τραπεζών και εισηγμένων εταιρειών.

Τα νέα μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΠΟ ΤΟ - Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα ...
  
Copyright 2014 by ComPro, All rights reserved